അഭിനന്ദനങ്ങൾ...

തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിലെ RC Schools മാനേജ്‌മന്റ്‌ ടീച്ചേഴ്സ്‌ ഗിൽഡ്‌ സംഘടിപ്പിച്ച സെവൻസ്‌ ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണ മെന്റിൽ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ചുതെങ്ങ്‌ സെന്റ്‌ ജോസഫ്സ്‌ സ്കൂൾ വിജയികളായി...0 comments: