Mounty Thursday observations at Anjengo Parish

പെസഹാ വ്യാഴം - അഞ്ചുതെങ്ങ്‌ ഇടവക
വൈകു: 5 നു തിരുവത്താഴ പൂജ
(ദൈവവചന പ്രഘോഷണം, പാദക്ഷാളനം)
ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷണം (ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ)
ദിവ്യകാരുണ്യാരാധന


0 comments: