അനുസ്മരണ ദിവ്യബലി...


മൂന്നാം തീയതി കടലപകടത്തിൽ മരിച്ച ബിജു (36) വിന്റെ അനുസ്മരണ ദിവ്യബലി നാളെ (7.8.2013 ബുധനാഴ്ച്ച ) രാവിലെ 11 മണിക്കു മാംബള്ളി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദേവാലയത്തിൽ വച്ച്. 0 comments: