കരുണയുടെ വർഷം...


കരുണയുടെ വർഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ചുതെങ്ങ്‌ സെന്റ്‌ ജോസഫ്സ്‌ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ 22.01.2016 നു പ്രത്യേക അസംബ്ലിയും സ്കൂളിൽ നിന്ന് സെന്റ്‌ പീറ്റേഴ്സ്‌ ദേവാലയം വരെ മെഴുകുതിരി റാലിയും ദേവാലയത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായ്‌ പ്രത്യേക ദിവ്യബലിയും നടന്നു...0 comments: